Mindfulness meditation og Qi Gong

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) er det engelske navn på en snart 25 år gammel metode til at nedbringe stress, skabe ro og balance og fremme sundhed. Det er udviklet en række Mindfulness øvelser (visuelle/mentale og kropslige øvelser), som er effektive når man ønsker at skabe indre ro og balance.
MBSR blev indført af Jon Kabat-Zinn og hans kolleger på Massachusetts Medical Center, USA. I en undersøgelse, publiceret i det medicinske fagtidsskrift Psychosomatic Medicine, 2003, underviste Richard Davidson, Jon Kabat-Zinn m.fl. i en periode på nogle uger ansatte fra mindre virksomheder i stressreduktion gennem regelmæssig meditation baseret på opmærksomt nærvær (Mindfulness).


Mindfulness meditation – nedbringer stress, skaber ro og balance
Undersøgelsen viste, at der var en markant øget aktivitet i den venstresidige frontallap hos den gruppe, der mediterede, sammenlignet med kontrolgruppen. Tidligere undersøgelser har vist, at netop øget aktivitet i den venstresidige frontallap hænger sammen med positive følelser og færre bekymringer hos den enkelte.
Den mediterende gruppe viste sig yderligere at have et stærkere immunforsvar i forbindelse med influenzavaccination sammenlignet med den gruppe som ikke mediterede (Kilde: Jeffrey Brantley og Wendy Millstine, Fem gode minutter om aften, Dansk Psykologisk Forlag s. 36-37, 2008).
Mindfulness er bygget på buddhistisk filosofi og kommer oprindelig fra en zen buddhistisk ”skole” i Vietnam med Thich Nath Hanh som leder, men er ændret og tilpasset vestlig kultur. Vigtige temaer inden for denne skole er at praktisere og udvikle fred og glæde indeni os og rundt om os, at lære evnen til at være tilstede, at anerkende os selv og anerkende at livet indeholder både glæder og sorger, både tab og gevinster. Kropslige forankrede øvelser er en vigtig del af denne praksis.

Qi Gong efter Biyun metoden


Qigong er en kinesisk meditativ praksis hvor der bruges langsomme, graciøse bevægelser og kontrollerede åndedræts teknikker for at forøge cirkulationen af Qi (energi) i menneskets fysiske krop og for at øge den generelle helsetilstand. Medicinsk Qi Gong betragtes af læger i Kina som et af de vigtigste metoder inden for traditionel kinesisk medicinsk og er således en medicinsk metode på linje med akupunktur.  Qi betyder (livs)energi. Gong betyder metode.
Dinindrestyrke.dk benytter Qi Gong efter Biyun metoden, som er en metode indenfor medicinsk Qi Gong.  Qi Gong efter Biyun metoden er grundlagt og udviklet af Grand Master og overlæge Fan Xiulan, som er en af de mest anerkendte Qi Gong instruktører i Kina. Qi Gong efter Biyun metoden   er international godkendt. Der uddannes Qi Gong instruktører efter Biyun metoden i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, USA m.fl., hvoraf mere end 100.000 mennesker har prøvet metoden i Sverige.


Qi Gong - skaber fysisk og psykisk velvære og flere positive følelser
Undersøgelser viser at Qi Gong træning skaber følelse af velvære, der inkluderer oplevelse af glæde eller følelsesmæssig velvære, samt positive følelser i forhold til omverden og en selv. 
(Kilde: Diener, Suh, Luca & Smith, 1999, i Johansson Mattias, Hassmén P. , International Journal of Stress Management og The American Journal of Chinese Medicine, 2008).

Andre undersøgelser viser at praktisering af Qi Gong udvikler større mængder af positive følelser og øget ”livstilfredshed” (Kilde: Fredrickson, Cohn, Coffey, Perek & Finkel 2008).

Gi Gong efter Biyun metoden er grundlagt på taoistisk filosofi, oprindelig fra det 4.århundede. Ifølge taoismen skaber man størst mulig livskraft og flyd i menneskets energisystem ved at sørge for ligevægt mellem de to modsatrettede principper yin og yang. Med Qi Gong efter Biyun metoden arbejdes der med øvelser som søger at fremme balance i energibanerne og balance imellem yin og yang.