Litteratur om stressbehandling

  1. Mindfulness (Jon Kabat Zinn): Mindfulness for beginners, CD eller Mindfulness meditation, cultivating the Wisdom of Your Body and Mind, CD, eller Jeffrey Brantley og Wendy Millstine, Fem gode minutter om aften eller Fem gode minutter på jobbet, Dansk Psykologisk Forlag.
  2. Mindfulness (Thich Nath Hanh): Åndsnærværets mirakel, En introduktion til meditation, 2006, Dansk Psykologisk Forlag.
  3. Bodynamic (Lisbeth Marcher m.fl.): Tove Hviid, Kroppens Fortællinger, 1990, Modtryk.
  4. Stressteori og -terapi (Babette Rotschild): Kroppen Husker, 2004, Forlaget Klim.
  5. Stressteori og -terapi (Peter Levine): Væk tigeren, helbredelse af traumer, Borgen Forlag.
  6. Idrætspsykologi (Willy Railo): Den nye bedst når det gælder, 1996, Nyt Nordisk Forlag.
  7. Hjerneforskning/neurobiologi (Antonio Damasio): The Feeling of What Happens – Body and Emotion in the Making of Consciousness, 1999, Harcourt eller Descartes' Error – Emotion, Reason and the Human Brain, 2006, Vintage (Rand).