Bodynamic kropsterapi - udvikler kropsbevidsthed og indsigt i egne følelser og adfærd

Musklerne i vores krop rummer et stort psykologisk potentiale. De er aktive i talrige sociale, følelsesmæssige, kognitive og fysiske funktioner. De er faktisk med i alt hvad vi gør”.

Citat af Merete Holm Brantbjerg, Bodynamic International.dk 2008

Personlig udvikling via kropsbevidsthed betyder konkret:

  • at følge sin intuition i forhold til opgaver og mål
  • at bruge kroppens intelligens til at forstå det som opstår i de menneskelige relationer
  • at ”lytte” til egne intuitive tanker når der opstår vanskeligheder i arbejdssammenhæng eller i familien
  • at følge sin egen begejstring og indre drivkraft i valg af løsninger i livet

Lisbeth Marcher, Bodynamic International.dk m.fl. har for ca. 25 år siden uviklet et kropsterapeutisk system, og empirisk kortlagt sammenhængen mellem vore følelser og musklerne i krop. Centralt i Bodynamic’s kropsterapeutiske system er at udvikle evnen til at lytte til kropslige signaler som grundlag for forståelse af følelser, adfærd og intentioner.

Det findes i øvrigt en række øvelser som udvikler kropsbevidsthed og som udvikler evnen til at bruge kropsfornemmelser og indre sansninger.

Indenfor filosofi og videnskab har vi i Vesten mange århundreders traditioner for at have et klart skille mellem krop og tanke. Kroppen er betegnet som et isoleret element og værende ”uintelligent”, mens ”tanken” er genstand for intelligent udvikling. Det hævdes at vor bevidsthed skabes i hjernen og at dette er isoleret fra aktiviteterne i kroppen. Man har også længe hævdet at tanken dvs. hjernens aktiviteter kommer forud for alt andet (Descartes: Jeg tænker, altså er jeg).

I de seneste tiår er det imidlertid indenfor forskning (fx psykologi, neuroscience) og filosofi opstået både diskussioner og forskningsresultater som har anvist en anden forståelse.

Man har resultater som viser at ”kroppen kommer forud for tanken”. Inden for neuroscience har man eksempelvis forskningsresultater, som viser at indre kropslige sansninger opstår som første ”impuls”. Dette danner så grundlaget for den næste ”impuls”, som er følelser og dette skaber så grundlaget for den sidste ”impuls” – tanken. Når disse nye tanker opstår, afføder de bevidste beslutninger (taktiske eller endog strategiske). Men det er de kropslige impulser som danner grundlaget for den taktiske eller strategiske handling