Sparring i personlige og faglige relationer

Lær at forstå og at mestre din indre ledelse og dine stress-situationer…
– og du vil få en langt bedre hverdag”!

Træningen er baseret samtale og fordybelse, og indeholder konkrete forslag eller øvelser til hvordan du kan komme videre. Vi inddrager metoder som giver mental indsigt, som fjerner stress og skaber mere fokus på dine opgaver.

I den individuelle træning har du mulighed for at undersøge et personligt problem eller vanskeligt tema i et rum af forståelse og nærvær, hvor vi sammen ser på hvordan du kommer videre. Vi tager udgangspunkt i konkrete situationer fra fx arbejdet eller i familielivet.

Vi inddrager metoder fra anerkendende ledelse, så du bliver i stand til at beholde et positivt fokus på dine opgaver – som leder eller medarbejder. Vi benytter kropsorienterede metoder og Mindfulness meditation – som gør dig i stand til at bevare din indre ro i stressede situationer. Herudover bruger vi værktøjer fra stressterapi samt mentale træningsmetoder fra idrætspsykologien.

En konsultation kan tage udgangspunkt i flere forskellige emner:

  • Stress – at skabe indre ro og styrke på arbejdet – indsigt, kropslige og mentale værktøjer.
  • Skabe retning og fokus – på arbejde eller derhjemme.
  • Værktøjer til at få mere indre styrke og retning i hverdagen. Vi arbejder med mål og konkrete øvelser, så du bliver bedre i stand til at opnå det du vil og det som er vigtigt i dit liv.
  • Smerter – kroniske smerter eller smerter efter operationer, ulykker e.l. – Lær øvelser til at få bugt med nakke, skulder- og rygsmerter.
  • Balance mellem arbejdsliv og familieliv – konkrete værktøjer og nye indsigter som skaber forandring.